PHUOC THANH CONSTRUCTION

Your Trust    ISO 9001 : 2015

Nộp CV

NỘP CV

Làm việc tại Văn phòng Công ty

Gọi hoặc gửi biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi để yêu cầu hoặc cho các câu hỏi về Nhà thầu được chứng nhận và các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi mong được phục vụ bạn!

  Vị trí tuyển dụng

  Tiêu đề

  Họ và Tên

  Địa chỉ

  Email

  SĐT Liên hệ

  Nộp CV (đính kèm CV)

  Nội dung