PHUOC THANH CONSTRUCTION

Your Trust    ISO 9001 : 2015

Đầu tư

ĐẦU TƯ


Bên cạnh lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là Xây lắp và Cơ điện, PHƯỚC THÀNH còn định hướng phát triển lĩnh vực đầu tư bất động sản dân dụng và công nghiệp sẽ giúp hoàn thiện hệ sinh thái ngành nghề, đồng thời nâng cao vị thế PHƯỚC THÀNH trên thị trường trong và ngoài nước.
+ Tư vấn, môi giới và cho thuê bất động sản.
+ Quản lý bất động sản: chung cư, nhà xưởng xây dựng sẵn cho thuê,…