PHUOC THANH CONSTRUCTION

Your Trust    ISO 9001 : 2015

Hợp tác

Hợp tác

Các nhà cung cấp, tổ đội, thầu phụ… là những nguồn lực quan trọng trong sự phát triển của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn đồng hành và tạo mọi điều kiện cho các đối tác, thầu phụ cùng chúng tôi phát triển bền vững. Phước Thành luôn tìm kiếm sự hợp tác với các đối tác, thầu phụ trong và ngoài nước.

Hãy cung cấp thông tin của các bạn cho chúng tôi bằng cách điền vào form bên cạnh. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với các bạn và cùng nhau chúng ta sẽ THÀNH CÔNG.

Form đề nghị hợp tác