PHUOC THANH CONSTRUCTION

Your Trust    ISO 9001 : 2015

Kỹ Sư An Toàn

Kỹ Sư An Toàn

Làm việc tại công trường

Mô tả công việc:

– Tổ chức huấn luyện an toàn, giám sát việc thực hiện biện pháp AT-VSMT trong thi công.

– Quản lý, thực hiện các công tác hồ sơ đầu vào cho công nhân, hồ sơ máy móc, thiết bị tại công trình.

– Phối hợp với cán bộ Giám sát thi công, triển khai các công tác HSE cho tổ đội, nhà thầu phụ.

– Kiểm soát việc thực hiện các công tác HSE tại các công trình.

– Kiểm tra và thực hiện các hồ sơ liên quan đến HSE của công trình.

– Tuân thủ đúng các quy trình của công ty về công tác HSE.

Các điều kiện khác:

  • Mức lương theo thoả thuận.
  • Hình thức: Nhân viên chính thức
  • Nơi làm việc: công trường dự án
  • Số lượng vị trí: 03 Vị Trí

Yêu cầu kỹ năng:

– Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành Bảo hộ lao động, Kỹ thuật xây dựng hoặc các ngành liên quan.

– Ưu tiên ứng viên sử dụng tiếng Anh trong công việc.

– Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.