LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI CHO CÔNG NHÂN

Chúc mừng LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI CHO CÔNG NHÂN đã diễn ra thành công tốt đẹp vào sáng ngày 30/10/2021.