Lễ ký kết hợp chiến lược giữa công ty Phước Thành và công ty SeaHoldings (10/03/2018)

Sea-Holdings01

Lễ ký kết hợp chiến lược giữa công ty Phước Thành và công ty SeaHoldings

Sea-Holdings01

Lễ ký kết hợp chiến lược giữa công ty Phước Thành và công ty SeaHoldings

Sea-Holdings01

Lễ ký kết hợp chiến lược giữa công ty Phước Thành và công ty SeaHoldings

Sea-Holdings01

Lễ ký kết hợp chiến lược giữa công ty Phước Thành và công ty SeaHoldings

Sea-Holdings01

Lễ ký kết hợp chiến lược giữa công ty Phước Thành và công ty SeaHoldings

Sea-Holdings01

Lễ ký kết hợp chiến lược giữa công ty Phước Thành và công ty SeaHoldings

Sea-Holdings01

Lễ ký kết hợp chiến lược giữa công ty Phước Thành và công ty SeaHoldings

“SỰ THÀNH CÔNG CỦA ĐỐI TÁC CHÍNH LÀ SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI”

(Tin, ảnh: phòng truyền thông Ptcons)