Lễ khởi công công trình nhà xưởng Lu An (07/03/2018)

luan02

Lễ khởi công công trình nhà xưởng Lu An

luan02

Lễ khởi công công trình nhà xưởng Lu An

luan02

Lễ khởi công công trình nhà xưởng Lu An

luan02

Lễ khởi công công trình nhà xưởng Lu An

luan02

Lễ khởi công công trình nhà xưởng Lu An

“SỰ THÀNH CÔNG CỦA ĐỐI TÁC CHÍNH LÀ SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI”

(Tin, ảnh: phòng truyền thông Ptcons)