Lễ khởi công công trình Hi-Tech Tower (19/04/2018)

Công trình Hi-Tech Tower

Lễ khởi công công trình Hi-Tech Tower

Công trình Hi-Tech Tower

Lễ khởi công công trình Hi-Tech Tower

Công trình Hi-Tech Tower

Lễ khởi công công trình Hi-Tech Tower

Công trình Hi-Tech Tower

Lễ khởi công công trình Hi-Tech Tower

Công trình Hi-Tech Tower

Lễ khởi công công trình Hi-Tech Tower

Công trình Hi-Tech Tower

Lễ khởi công công trình Hi-Tech Tower

“SỰ THÀNH CÔNG CỦA ĐỐI TÁC CHÍNH LÀ SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI”

(Tin, ảnh: phòng truyền thông Ptcons)