Lễ khởi công công trình dự án Fresca Riverside (27/04/2018)

Dự Án FRESCA RIVERSIDE

Lễ khởi công công trình dự án Fresca Riverside

Dự Án FRESCA RIVERSIDE

Lễ khởi công công trình dự án Fresca Riverside

Dự Án FRESCA RIVERSIDE

Lễ khởi công công trình dự án Fresca Riverside

Dự Án FRESCA RIVERSIDE1

Lễ khởi công công trình dự án Fresca Riverside

Dự Án FRESCA RIVERSIDE

Lễ khởi công công trình dự án Fresca Riverside

Dự Án FRESCA RIVERSIDE

Lễ khởi công công trình dự án Fresca Riverside

Dự Án FRESCA RIVERSIDE

Lễ khởi công công trình dự án Fresca Riverside

Dự Án FRESCA RIVERSIDE

Lễ khởi công công trình dự án Fresca Riverside

“SỰ THÀNH CÔNG CỦA ĐỐI TÁC CHÍNH LÀ SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI”

(Tin, ảnh: phòng truyền thông Ptcons)