Lễ khởi công công trình chung cư Citrine (05/04/2018)

Citrine01

Lễ khởi công công trình chung cư Citrine

Citrine01

Lễ khởi công công trình chung cư Citrine

Citrine01

Lễ khởi công công trình chung cư Citrine

Citrine01

Lễ khởi công công trình chung cư Citrine

Citrine01

Lễ khởi công công trình chung cư Citrine

Citrine01

Lễ khởi công công trình chung cư Citrine

Citrine01

Lễ khởi công công trình chung cư Citrine

Citrine01

Lễ khởi công công trình chung cư Citrine

“SỰ THÀNH CÔNG CỦA ĐỐI TÁC CHÍNH LÀ SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI”

(Tin, ảnh: phòng truyền thông Ptcons)