Lễ cất nóc nhà xưởng TLD HI-TECH số II (29/12/2017)

xay dung

Lễ cất nóc nhà xưởng TLD HI-TECH số II

catnochitech02

Lễ cất nóc nhà xưởng TLD HI-TECH số II

catnochitech03

Lễ cất nóc nhà xưởng TLD HI-TECH số II

catnochitech04

Lễ cất nóc nhà xưởng TLD HI-TECH số II

“SỰ THÀNH CÔNG CỦA ĐỐI TÁC CHÍNH LÀ SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI”

(Tin, ảnh: phòng truyền thông Ptcons)