Lễ cất nóc khu căn hộ – thương mại Wilton Tower (Novaland) – tháp WT2 (27/12/2017)

wilton-wt201

Lễ cất nóc khu căn hộ – thương mại Wilton Tower

wilton-wt201

Lễ cất nóc khu căn hộ – thương mại Wilton Tower

wilton-wt201

Lễ cất nóc khu căn hộ – thương mại Wilton Tower

wilton-wt201

Lễ cất nóc khu căn hộ – thương mại Wilton Tower

wilton-wt201

Lễ cất nóc khu căn hộ – thương mại Wilton Tower

wilton-wt201

Lễ cất nóc khu căn hộ – thương mại Wilton Tower

“SỰ THÀNH CÔNG CỦA ĐỐI TÁC CHÍNH LÀ SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI”

(Tin, ảnh: phòng truyền thông Ptcons)