Lễ cất nóc khu căn hộ – thương mại Wilton Tower (Novaland) – tháp WT1 (27/11/2017)

 Wilton Tower (Novaland)

Lễ cất nóc khu căn hộ – thương mại Wilton Tower (Novaland) – tháp WT1

 Wilton Tower (Novaland)

Lễ cất nóc khu căn hộ – thương mại Wilton Tower (Novaland) – tháp WT1

 Wilton Tower (Novaland)

Lễ cất nóc khu căn hộ – thương mại Wilton Tower (Novaland) – tháp WT1

 Wilton Tower (Novaland)

Lễ cất nóc khu căn hộ – thương mại Wilton Tower (Novaland) – tháp WT1

 Wilton Tower (Novaland)

Lễ cất nóc khu căn hộ – thương mại Wilton Tower (Novaland) – tháp WT1

“SỰ THÀNH CÔNG CỦA ĐỐI TÁC CHÍNH LÀ SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI”

(Tin, ảnh: phòng truyền thông Ptcons)