Lễ cất nóc công trình Centana thủ thiêm – Tháp A (19/01/2018)

cenatana00

Lễ cất nóc công trình Centana thủ thiêm – Tháp A

cenatana00

Lễ cất nóc công trình Centana thủ thiêm – Tháp A

cenatana00

Lễ cất nóc công trình Centana thủ thiêm – Tháp A

cenatana00

Lễ cất nóc công trình Centana thủ thiêm – Tháp A

cenatana00

Lễ cất nóc công trình Centana thủ thiêm – Tháp A

cenatana00

Lễ cất nóc công trình Centana thủ thiêm – Tháp A

“SỰ THÀNH CÔNG CỦA ĐỐI TÁC CHÍNH LÀ SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI”

(Tin, ảnh: phòng truyền thông Ptcons)