Groundbreaking Ceremony of Kim Tin Building Project (February 10, 2018)

Groundbreaking Ceremony of Kim Tin Building Project (February 10, 2018)

-The Groundbreaking Ceremony of Kim Tin Building took place on the morning of August 10, 2018 at 424 Vo Van Kiet, Co Giang Ward, District 1, HCMC

Some pictures of the ceremony:

ông Trần Hải Lăng – Giám Đốc Dự Án

Company representative Mr. Tran Hai Lang – Project Director shook hands with investor Kim Tin Building

Kim Tin Building

Ban Chỉ Huy Dự Án

Ban Chỉ Huy Dự Án công trình

Ban Chỉ Huy

Ban Chỉ Huy Dự Án công trình

Chủ đầu tư Kim Tín

Phía Chủ đầu tư Kim Tín làm nghi thức tại buổi lễ

chuẩn bị tại buổi lễ

“SỰ THÀNH CÔNG CỦA ĐỐI TÁC CHÍNH LÀ SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI”

(Tin, ảnh: phòng truyền thông Ptcons)