Capacity of construction equipment

Tower crane

cau-thap

Excavator

xe-xuc

Dump truck

xe-ben

Hoist

hoist

Pile Driver

may-ep-coc

Chain wheel crane

cau-banh-xich

Hệ thống coffa trượt fuvi (slipform)

Hệ thống điều khiển coffa trượt

Thi công vách

Thi công silo